ตัวชี้วัดที่ 010: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย เขตฯ 05

Map

จำนวน

125042

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 400000.00 >= 600000.00 >= 800000.00 >= 1000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

จำนวน 125042

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 400000.00)Q2 (>= 600000.00)Q3 (>= 800000.00)Q4 (>= 1000000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ราชบุรี17,4772917.009937.0012994.0017477.0017477.002020-09-25 16:08:05
กาญจนบุรี20,5325729.0010096.0019546.0020532.0020532.002020-09-25 16:08:15
สุพรรณบุรี30,07919596.0022338.0024124.0030079.0030079.002020-09-25 16:08:22
นครปฐม4,575268.001212.003549.004575.004575.002020-09-25 16:08:28
สมุทรสาคร6,6092879.003886.005749.006609.006609.002020-09-25 16:08:34
สมุทรสงคราม4,11263.0064.00863.004112.004112.002020-09-25 16:08:46
เพชรบุรี35,6183031.004481.009641.0035618.0035618.002020-09-25 16:08:53
ประจวบคีรีขันธ์6,040366.00584.003629.006040.006040.002020-09-25 16:09:01
 125,042    125042.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1000000
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>