ตัวชี้วัดที่ 009: ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

Map

ร้อยละ

93.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.07

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0176969970.6174.3889.0890.9090.902020-10-07 13:02:22
เขตฯ 0242639785.6886.1590.1493.1993.192020-10-07 11:13:52
เขตฯ 0342041091.1995.9596.9097.6297.622020-10-07 13:03:09
เขตฯ 0471369090.7496.7796.772020-10-07 11:18:18
เขตฯ 0563558287.0987.4089.4591.6591.652020-10-07 11:19:48
เขตฯ 0653147874.2078.3489.6490.0290.022020-10-07 11:22:15
เขตฯ 0766064394.7095.3097.4297.422020-09-15 14:12:25
เขตฯ 0864458189.7589.9190.2290.222020-10-07 11:26:33
เขตฯ 0976171091.4693.3093.302020-10-07 11:27:27
เขตฯ 1061361196.7499.3599.5199.6799.672020-09-15 13:50:51
เขตฯ 1151848287.8488.0392.0893.0593.052020-10-07 11:31:50
เขตฯ 1256546958.0558.2375.4083.0183.012020-10-07 11:32:42
เขตฯ 13---
 7,2556,752    93.07      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ (ตำบล)

B = จำนวนตำบลทั้งหมด (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>