ตัวชี้วัดที่ 009: ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

Map

ร้อยละ

93.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.07

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0176969990.9070.6174.3889.0890.902020-10-07 13:02:22
เขตฯ 0242639793.1985.6886.1590.1493.192020-10-07 11:13:52
เขตฯ 0342041097.6291.1995.9596.9097.622020-10-07 13:03:09
เขตฯ 0471369096.7790.7496.772020-10-07 11:18:18
เขตฯ 0563558291.6587.0987.4089.4591.652020-10-07 11:19:48
เขตฯ 0653147890.0274.2078.3489.6490.022020-10-07 11:22:15
เขตฯ 0766064397.4294.7095.3097.422020-09-15 14:12:25
เขตฯ 0864458190.2289.7589.9190.222020-10-07 11:26:33
เขตฯ 0976171093.3091.4693.302020-10-07 11:27:27
เขตฯ 1061361199.6796.7499.3599.5199.672020-09-15 13:50:51
เขตฯ 1151848293.0587.8488.0392.0893.052020-10-07 11:31:50
เขตฯ 1256546983.0158.0558.2375.4083.012020-10-07 11:32:42
เขตฯ 13---
 7,2556,75293.07      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ (ตำบล)

B = จำนวนตำบลทั้งหมด (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-07 13:03:09
Update: ชัยนาท

by รัชนี

2020-10-07 13:02:22
Update: ลำปาง

by รัชนี

2020-10-07 13:00:51
Update: อุทัยธานี

by รัชนี

2020-10-07 12:57:44
Update: เชียงใหม่

by รัชนี

2020-10-07 11:32:42
Update: สงขลา

by รัชนี

log