ตัวชี้วัดที่ 009: ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

Map

ร้อยละ

86.08

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 86.08

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0176954470.7470.742020-02-25 09:50:00
เขตฯ 0242636585.6885.682020-02-25 09:50:02
เขตฯ 0342038591.6791.672020-02-25 09:50:02
เขตฯ 0471364991.0291.022020-02-25 09:49:53
เขตฯ 0563556789.2989.292020-02-25 09:50:04
เขตฯ 0653139474.2074.202020-02-25 09:49:54
เขตฯ 0766063195.6195.612020-02-25 09:49:58
เขตฯ 0864459692.5592.552020-02-25 09:50:07
เขตฯ 0976170292.2592.252020-02-25 09:49:56
เขตฯ 1061359496.9096.902020-02-25 09:49:58
เขตฯ 1151845587.8487.842020-02-25 09:50:06
เขตฯ 1256536364.2564.252020-02-25 09:50:07
เขตฯ 13---
 7,2556,245    86.08      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ (ตำบล)

B = จำนวนตำบลทั้งหมด (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>