ตัวชี้วัดที่ 009: ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

Map

ร้อยละ

88.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 88.2

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0176957470.7474.6474.642020-04-10 09:27:42
เขตฯ 0242636785.6886.1586.152020-04-10 09:28:23
เขตฯ 0342040691.6796.6796.672020-04-10 09:27:54
เขตฯ 0471369991.0298.0498.042020-04-10 08:39:27
เขตฯ 0563556989.2989.6189.612020-04-10 09:29:46
เขตฯ 0653142174.2079.2879.282020-04-10 08:39:57
เขตฯ 0766063195.6195.612020-04-10 09:26:52
เขตฯ 0864459892.5592.8692.862020-04-10 09:27:13
เขตฯ 0976170292.2592.252020-04-10 08:49:44
เขตฯ 1061361196.9099.6799.672020-04-10 09:27:22
เขตฯ 1151845787.8488.2288.222020-04-10 09:29:59
เขตฯ 1256536464.2564.4264.422020-04-10 08:51:44
เขตฯ 13---
 7,2556,399    88.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ (ตำบล)

B = จำนวนตำบลทั้งหมด (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>