ตัวชี้วัดที่ 052: ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์

Map

จำนวน

12

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 6.00 - >= 6.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 12

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 6.00)Q4 (>= 6.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0111.001.002020-04-09 09:47:01
เขตฯ 0211.001.002020-04-09 13:58:47
เขตฯ 0311.001.002020-04-09 09:47:51
เขตฯ 0411.001.002020-04-09 13:58:52
เขตฯ 0511.001.002020-04-09 09:48:11
เขตฯ 0611.001.002020-04-09 09:48:15
เขตฯ 0711.001.002020-04-10 14:17:03
เขตฯ 0811.001.002020-04-09 09:48:30
เขตฯ 0911.001.002020-04-09 09:48:37
เขตฯ 1011.001.002020-04-09 09:48:43
เขตฯ 1111.001.002020-04-09 09:48:48
เขตฯ 1211.001.002020-04-09 09:48:53
เขตฯ 13-0.002020-02-24 10:54:21
 12  12.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด (เขตสุขภาพ)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามเกณฑ์เป้าหมายขององค์ประกอบที่ 1 - 5 ที่ระดับคะแนน 3
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>