ตัวชี้วัดที่ 052: ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์

Map

จำนวน

13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 13

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0111.001.002020-10-07 11:10:45
เขตฯ 0211.001.002020-10-07 11:10:48
เขตฯ 0311.001.002020-10-07 11:10:51
เขตฯ 0411.001.002020-10-07 11:10:54
เขตฯ 0511.001.002020-10-07 11:10:57
เขตฯ 0611.001.002021-09-09 16:00:35
เขตฯ 0711.001.002020-10-07 11:11:04
เขตฯ 0811.001.002020-10-07 11:11:08
เขตฯ 0911.001.002020-04-09 09:48:37
เขตฯ 1011.001.002020-10-07 11:11:14
เขตฯ 1122.001.002.002020-10-07 11:10:40
เขตฯ 1211.001.002020-10-07 11:11:20
เขตฯ 13-0.002020-02-24 10:54:21
 1313.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด (เขตสุขภาพ)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามเกณฑ์เป้าหมายขององค์ประกอบที่ 1 - 5 ที่ระดับคะแนน 3
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:35
Update: ชลบุรี

by จิตวิมล

2020-10-07 11:11:20
Update: สงขลา

by จิตวิมล

2020-10-07 11:11:14
Update: อุบลราชธานี

by จิตวิมล

2020-10-07 11:11:08
Update: อุดรธานี

by จิตวิมล

2020-10-07 11:11:04
Update: ขอนแก่น

by จิตวิมล

log