ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

36.93

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 10.00 >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 36.93

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 23 มีนาคม 2563 09:07)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สมุทรปราการ93773022.0922.092020-03-23 09:07:33
ชลบุรี60533344.9644.962020-03-23 09:07:35
ระยอง37015558.1158.112020-03-23 09:07:36
จันทบุรี1173-563.64-563.642020-03-23 09:07:36
ตราด674237.3137.312020-03-23 09:07:36
ฉะเชิงเทรา24110357.2657.262020-03-23 09:07:36
ปราจีนบุรี48232432.7832.782020-03-23 09:07:36
สระแก้ว40120449.1349.132020-03-23 09:07:37
 3,1141,964  36.93      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>