ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

13.32

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 13.32

จำนวนที่ผ่าน

6 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 25%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มิถุนายน 2563 09:32)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สมุทรปราการ9371,125-20.06-20.062020-06-30 09:32:45
ชลบุรี60542230.2530.252020-06-30 09:32:47
ระยอง37019447.5747.572020-06-30 09:32:48
จันทบุรี1396-638.46-638.462020-06-30 09:32:48
ตราด675222.3922.392020-06-30 09:32:48
ฉะเชิงเทรา24116730.7130.712020-06-30 09:32:48
ปราจีนบุรี48239318.4618.462020-06-30 09:32:48
สระแก้ว40125237.1637.162020-06-30 09:32:49
 3,1162,701 13.32      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>