ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

49.5

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 10.00 >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 49.5

จำนวนที่ผ่าน

8 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 23 มีนาคม 2563 09:07)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นนทบุรี46640014.1614.162020-03-23 09:07:33
ปทุมธานี73028461.1061.102020-03-23 09:07:34
พระนครศรีอยุธยา75528562.2562.252020-03-23 09:07:34
อ่างทอง513237.2537.252020-03-23 09:07:34
ลพบุรี332718.1818.182020-03-23 09:07:35
สิงห์บุรี21511148.3748.372020-03-23 09:07:35
สระบุรี1385262.3262.322020-03-23 09:07:35
นครนายก21012142.3842.382020-03-23 09:07:37
 2,5981,312  49.50      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>