ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

32.65

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 32.65

จำนวนที่ผ่าน

6 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 25%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มิถุนายน 2563 09:32)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นนทบุรี466573-22.96-22.962020-06-30 09:32:46
ปทุมธานี73039645.7545.752020-06-30 09:32:46
พระนครศรีอยุธยา75535852.5852.582020-06-30 09:32:46
อ่างทอง513629.4129.412020-06-23 13:59:16
ลพบุรี3339-18.18-18.182020-06-30 09:32:47
สิงห์บุรี21514034.8834.882020-06-30 09:32:47
สระบุรี1406752.1452.142020-06-23 13:59:17
นครนายก21014232.3832.382020-06-30 09:32:49
 2,6001,751 32.65      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>