ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

3.49

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 3.49

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 25 มีนาคม 2564 01:52)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 10.00)FilesLast update
เขตฯ 011177734.1934.192020-10-26 10:08:28
เขตฯ 021,4391,3099.039.032020-10-26 10:08:31
เขตฯ 033,8763,47910.2410.242020-10-26 10:08:30
เขตฯ 042,6082,33010.6610.662020-10-26 10:08:22
เขตฯ 056,4566,3901.021.022020-10-26 10:08:32
เขตฯ 063,1163,539-13.58-13.582020-10-26 10:08:22
เขตฯ 07171176-2.92-2.922020-10-26 10:08:26
เขตฯ 081,7501,56810.4010.402020-10-26 10:08:35
เขตฯ 09651712-9.37-9.372020-10-26 10:08:24
เขตฯ 1031726017.9817.982020-10-26 10:08:26
เขตฯ 1195685210.8810.882020-10-26 10:08:34
เขตฯ 12136147-8.09-8.092020-10-26 10:08:35
เขตฯ 13---
 21,59320,8393.49   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log