ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

34.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 34.87

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2563 09:51)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011104658.1858.182020-05-26 09:51:23
เขตฯ 021,43793934.6634.662020-05-26 09:51:30
เขตฯ 033,8762,51735.0635.062020-05-26 09:51:30
เขตฯ 042,6001,60738.1938.192020-05-26 09:51:13
เขตฯ 056,4564,11136.3236.322020-05-26 09:51:35
เขตฯ 063,1162,42222.2722.272020-05-26 09:51:13
เขตฯ 0716810935.1235.122020-05-26 09:51:19
เขตฯ 081,7501,03141.0941.092020-05-26 09:51:43
เขตฯ 0965144531.6431.642020-05-26 09:51:16
เขตฯ 1031416746.8246.822020-05-26 09:51:15
เขตฯ 1195355341.9741.972020-05-26 09:51:36
เขตฯ 121299427.1327.132020-05-26 09:51:39
เขตฯ 13---
 21,56014,041 34.87      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>