ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

52.39

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 10.00 >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 52.39

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กุมภาพันธ์ 2563 02:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011012773.2773.272020-02-24 10:54:21
เขตฯ 021,42866153.7153.712020-02-26 14:33:23
เขตฯ 033,8761,83052.7952.792020-02-26 14:33:20
เขตฯ 042,5901,13256.2956.292020-02-26 14:33:05
เขตฯ 056,4543,29049.0249.022020-02-26 14:33:26
เขตฯ 063,1121,65646.7946.792020-02-26 14:33:05
เขตฯ 071665865.0665.062020-02-24 10:54:21
เขตฯ 081,74467261.4761.472020-02-26 14:33:34
เขตฯ 0964931950.8550.852020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1030410964.1464.142020-02-26 14:33:08
เขตฯ 1195040857.0557.052020-02-26 14:33:30
เขตฯ 121136839.8239.822020-02-26 14:33:31
เขตฯ 13---
 21,48710,230  52.39      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>