ตัวชี้วัดที่ 060.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) เขตฯ 05

Map

ร้อยละ

71.74

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 30.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 71.74

จำนวนที่ผ่าน

5 71.43%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 28.57%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
ราชบุรี77100.0085.71100.002020-10-05 13:44:26
กาญจนบุรี101283.3383.332020-10-05 14:29:31
สุพรรณบุรี77100.0028.57100.002020-10-05 14:31:09
นครปฐม2728.5714.2928.572020-10-05 14:31:13
สมุทรสาคร002020-10-05 14:31:17
สมุทรสงคราม020.000.002020-10-05 14:31:22
เพชรบุรี3650.0033.3350.002020-10-05 14:44:41
ประจวบคีรีขันธ์4580.0080.002020-10-05 14:31:31
 334671.74      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ทั้งหมด (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-05 14:44:41
Update: เพชรบุรี

by พิชญา

2020-10-05 14:41:28
Update: นครศรีธรรมราช

by พิชญา

2020-10-05 14:37:21
Update: อุบลราชธานี

by พิชญา

2020-10-05 14:32:33
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2020-10-05 14:32:29
Update: นราธิวาส

by พิชญา

log