ตัวชี้วัดที่ 060.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) เขตฯ 05

Map

ร้อยละ

67.39

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 30.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 67.39

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ราชบุรี6785.7185.712020-07-25 14:22:45
กาญจนบุรี101283.3383.332020-07-25 14:21:51
สุพรรณบุรี7728.57100.00100.002020-07-25 14:23:16
นครปฐม2714.2928.5728.572020-07-25 14:22:13
สมุทรสาคร002020-07-25 14:23:08
สมุทรสงคราม020.000.002020-07-25 14:22:57
เพชรบุรี2633.3333.332020-07-25 14:22:31
ประจวบคีรีขันธ์4580.0080.002020-07-25 14:22:23
 3146    67.39      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ทั้งหมด (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>