ตัวชี้วัดที่ 026.2: RDU ขั้นที่ 3

Map

ร้อยละ

49.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 15.00 >= 15.00 >= 20.00 >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 49.16

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 15.00)Q2 (>= 15.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)FilesLast update
เขตฯ 011015857.4328.7157.432020-04-16 10:31:51
เขตฯ 02472451.0625.5351.062020-04-16 10:35:33
เขตฯ 03544277.7838.8977.782020-04-16 10:35:11
เขตฯ 04711216.908.4516.902020-04-16 10:10:00
เขตฯ 05664263.6431.8263.642020-04-16 10:46:19
เขตฯ 06732230.1415.0730.142020-04-16 10:10:22
เขตฯ 07776280.5240.2680.522020-04-16 10:18:29
เขตฯ 08883438.6419.3238.642020-04-16 10:55:42
เขตฯ 09892831.4615.7331.462020-04-16 10:14:26
เขตฯ 10712636.6218.3136.622020-04-16 10:21:47
เขตฯ 11806075.0037.5075.002020-04-16 10:49:12
เขตฯ 12783038.4619.2338.462020-04-16 10:55:19
เขตฯ 13---
 89544049.16      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้น 3 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= RDU ขั้นที่ 3 20%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-04-16 10:55:42
Update: บึงกาฬ

by คริสติน่า

2020-04-16 10:55:19
Update: นราธิวาส

by คริสติน่า

2020-04-16 10:54:58
Update: ยะลา

by คริสติน่า

2020-04-16 10:54:37
Update: ปัตตานี

by คริสติน่า

2020-04-16 10:54:17
Update: พัทลุง

by คริสติน่า

log