ตัวชี้วัดที่ 026.2: RDU ขั้นที่ 3

Map

ร้อยละ

49.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 15.00 >= 15.00 >= 20.00 >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 49.16

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 15.00)Q2 (>= 15.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011015828.7157.4357.432020-04-16 10:31:51
เขตฯ 02472425.5351.0651.062020-04-16 10:35:33
เขตฯ 03544238.8977.7877.782020-04-16 10:35:11
เขตฯ 0471128.4516.9016.902020-04-16 10:10:00
เขตฯ 05664231.8263.6463.642020-04-16 10:46:19
เขตฯ 06732215.0730.1430.142020-04-16 10:10:22
เขตฯ 07776240.2680.5280.522020-04-16 10:18:29
เขตฯ 08883419.3238.6438.642020-04-16 10:55:42
เขตฯ 09892815.7331.4631.462020-04-16 10:14:26
เขตฯ 10712618.3136.6236.622020-04-16 10:21:47
เขตฯ 11806037.5075.0075.002020-04-16 10:49:12
เขตฯ 12783019.2338.4638.462020-04-16 10:55:19
เขตฯ 13---
 895440    49.16      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้น 3 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= RDU ขั้นที่ 3 20%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>