ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

7.99

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 7.00 - <= 7.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 7.99

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กุมภาพันธ์ 2563 02:32)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 013935,2737.457.452020-02-26 14:32:31
เขตฯ 023543,37810.4810.482020-02-26 14:32:35
เขตฯ 033723,32811.1811.182020-02-26 14:32:32
เขตฯ 046354,41314.3914.392020-02-26 14:32:15
เขตฯ 054794,59210.4310.432020-02-26 14:32:38
เขตฯ 066395,50711.6011.602020-02-26 14:32:16
เขตฯ 071834,6343.953.952020-02-26 14:32:24
เขตฯ 081974,8704.054.052020-02-26 14:32:43
เขตฯ 094267,6175.595.592020-02-26 14:32:17
เขตฯ 101973,7885.205.202020-02-26 14:32:26
เขตฯ 113064,4876.826.822020-02-26 14:32:40
เขตฯ 123164,4257.147.142020-02-26 14:32:42
เขตฯ 13---
 4,49756,312  7.99      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke :I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>