ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

8

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
เขตฯ 0175410,4747.207.277.202021-01-22 07:03:14
เขตฯ 026516,5749.909.989.902021-01-22 07:03:16
เขตฯ 037096,69310.5910.5510.592021-01-22 07:03:15
เขตฯ 041,2218,61914.1714.3714.172021-01-22 07:03:09
เขตฯ 051,09610,36510.5710.3710.572021-01-22 07:03:17
เขตฯ 061,27911,23411.3911.4111.392021-01-22 07:03:09
เขตฯ 073419,2563.683.633.682021-01-22 07:03:12
เขตฯ 084429,7184.554.464.552021-01-22 07:03:20
เขตฯ 0998216,2516.046.396.042021-01-22 07:03:11
เขตฯ 104577,6625.966.065.962021-01-22 07:03:13
เขตฯ 116338,5927.377.417.372021-01-22 07:03:18
เขตฯ 125618,5946.536.346.532021-01-22 07:03:20
เขตฯ 13---
 9,126114,0328.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke :I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log