ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

8

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:06)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0175410,4747.277.207.202021-01-22 07:03:14
เขตฯ 026516,5749.989.909.902021-01-22 07:03:16
เขตฯ 037096,69310.5510.5910.592021-01-22 07:03:15
เขตฯ 041,2218,61914.3714.1714.172021-01-22 07:03:09
เขตฯ 051,09610,36510.3710.5710.572021-01-22 07:03:17
เขตฯ 061,27911,23411.4111.3911.392021-01-22 07:03:09
เขตฯ 073419,2563.633.683.682021-01-22 07:03:12
เขตฯ 084429,7184.464.554.552021-01-22 07:03:20
เขตฯ 0998216,2516.396.046.042021-01-22 07:03:11
เขตฯ 104577,6626.065.965.962021-01-22 07:03:13
เขตฯ 116338,5927.417.377.372021-01-22 07:03:18
เขตฯ 125618,5946.346.536.532021-01-22 07:03:20
เขตฯ 13---
 9,126114,032    8.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke :I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>