ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

7.98

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 7.98

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2563 09:48)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 016568,9977.267.297.292020-05-26 09:48:33
เขตฯ 025755,8429.999.849.842020-05-26 09:48:37
เขตฯ 035875,56210.6510.5510.552020-05-26 09:48:36
เขตฯ 041,0677,51114.5114.2114.212020-05-26 09:48:16
เขตฯ 059018,77110.3410.2710.272020-05-26 09:48:41
เขตฯ 061,0949,62611.4511.3711.372020-05-26 09:48:17
เขตฯ 073277,9913.974.094.092020-05-26 09:48:26
เขตฯ 083748,4474.454.434.432020-05-26 09:48:47
เขตฯ 0985614,1366.406.066.062020-05-26 09:48:20
เขตฯ 104086,7266.096.076.072020-05-26 09:48:27
เขตฯ 115307,2947.417.277.272020-05-26 09:48:44
เขตฯ 124837,5526.346.406.402020-05-26 09:48:47
เขตฯ 13---
 7,85898,455    7.98      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke :I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>