ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เขตฯ 08

Map

อัตราต่อแสนประชากร

19.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

อัตราต่อแสนประชากร 19.2

จำนวนที่ผ่าน

3 42.86%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 57.14%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
บึงกาฬ13,1850.000.0042.9431.4031.402020-10-09 10:43:02
หนองบัวลำภู03,6480.000.000.000.000.002020-10-09 10:26:42
อุดรธานี211,7970.0016.8911.5716.9516.952020-10-09 10:24:52
เลย15,0920.0040.7827.1419.6419.642020-10-09 10:25:13
หนองคาย03,9630.000.000.000.000.002020-10-09 10:25:31
สกลนคร38,9330.0022.5115.3033.5833.582020-10-09 10:28:11
นครพนม15,05878.0640.1427.4719.7719.772020-10-09 10:28:29
 841,676    19.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>