ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0255100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0355100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0488100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0588100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0688100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0744100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0877100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0944100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1055100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1177100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1277100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 7676100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by วรินทร

log