ตัวชี้วัดที่ 013.1: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

47.78

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 15.00 >= 15.00 >= 45.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 47.78

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 มิถุนายน 2563 04:13)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 15.00)Q2 (>= 15.00)Q3 (>= 45.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0111,21229,20242.1638.4738.3938.3938.392020-06-01 16:14:04
เขตฯ 0210,57618,42762.8057.8157.3957.3957.392020-06-01 16:14:06
เขตฯ 036,16811,04658.8656.2155.8455.8455.842020-06-01 16:14:05
เขตฯ 043,08911,35833.0628.3427.2027.2027.202020-06-01 16:13:58
เขตฯ 055,7169,74861.4759.0458.6458.6458.642020-06-01 16:14:07
เขตฯ 065,12911,40252.3145.7644.9844.9844.982020-06-01 16:13:58
เขตฯ 0711,66119,47259.8560.0059.8959.8959.892020-06-01 16:14:01
เขตฯ 0812,41422,04457.8856.4456.3156.3156.312020-06-01 16:14:11
เขตฯ 0910,28021,24050.3248.5948.4048.4048.402020-06-01 16:13:59
เขตฯ 1011,13920,77556.1754.0653.6253.6253.622020-06-01 16:14:02
เขตฯ 115,67115,03140.8237.8137.7337.7337.732020-06-01 16:14:09
เขตฯ 128,02821,81038.8037.0336.8136.8136.812020-06-01 16:14:10
เขตฯ 13---
 101,083211,555    47.78      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจยืนยัน โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>