ตัวชี้วัดที่ 013.1: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

61.14

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 61.14

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 0115,79829,12154.2554.252020-10-26 10:06:32
เขตฯ 0213,10018,29571.6071.602020-10-26 10:06:34
เขตฯ 037,48510,52871.1071.102020-10-26 10:06:34
เขตฯ 044,65012,40537.4837.482020-10-26 10:06:27
เขตฯ 056,6929,73068.7868.782020-10-26 10:06:36
เขตฯ 066,71411,85156.6556.652020-10-26 10:06:27
เขตฯ 0716,08419,79781.2481.242020-10-26 10:06:30
เขตฯ 0814,69522,12766.4166.412020-10-26 10:06:39
เขตฯ 0912,73022,37256.9056.902020-10-26 10:06:28
เขตฯ 1014,57321,83066.7666.762020-10-26 10:06:30
เขตฯ 118,65715,11257.2957.292020-10-26 10:06:38
เขตฯ 1210,45822,13347.2547.252020-10-26 10:06:39
เขตฯ 13---
 131,636215,30161.14   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจยืนยัน โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log