ตัวชี้วัดที่ 011: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

98.35

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.35

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110310398.0698.0691.2673.79100.002020-10-20 10:13:22
เขตฯ 02383886.84100.00100.00100.00100.002020-10-20 10:05:50
เขตฯ 035454100.00100.00100.00100.00100.002020-10-20 10:05:48
เขตฯ 04707094.29100.0091.4391.43100.002020-10-20 10:12:57
เขตฯ 05626267.74100.00100.00100.00100.002020-10-20 10:06:08
เขตฯ 066969100.00100.00100.00100.00100.002020-10-20 10:04:44
เขตฯ 077764100.0083.1283.1257.1483.122020-10-20 10:13:17
เขตฯ 08878788.5197.7072.4183.91100.002020-10-20 10:13:13
เขตฯ 09888781.8287.5095.4579.5598.862020-10-20 10:13:02
เขตฯ 10707090.00100.0032.8632.86100.002020-10-20 10:13:08
เขตฯ 117474100.00100.0089.1989.19100.002020-10-20 10:13:28
เขตฯ 125555100.00100.00100.00100.00100.002020-10-20 10:06:32
เขตฯ 13---
 847833    98.35      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>