ตัวชี้วัดที่ 011: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

69.77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 69.77

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02272281.4833.3381.482020-02-24 10:47:11
เขตฯ 031919100.00100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04353188.5788.572020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0528828.5728.5728.572020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06624353.2316.1369.352020-02-24 13:37:22
เขตฯ 072626100.00100.002020-02-27 15:19:13
เขตฯ 08272766.67100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 093900.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10700.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 113434100.00100.002020-02-25 09:51:09
เขตฯ 1277100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 311217    69.77      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>