ตัวชี้วัดที่ 011: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

96.69

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.69

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110310198.0698.0624.2798.062020-05-19 13:35:04
เขตฯ 02383886.84100.00100.002020-04-14 09:17:58
เขตฯ 035454100.00100.0022.22100.002020-05-20 09:03:53
เขตฯ 04707094.29100.00100.002020-04-29 14:49:45
เขตฯ 05626251.61100.00100.002020-05-18 15:42:10
เขตฯ 06696988.41100.00100.002020-05-18 15:41:40
เขตฯ 077764100.0083.1283.122020-04-13 09:44:36
เขตฯ 08878543.6897.7097.702020-04-29 15:52:12
เขตฯ 09887745.4587.5019.3287.502020-05-18 15:55:55
เขตฯ 10707090.00100.0012.86100.002020-04-14 15:23:05
เขตฯ 117474100.0095.9536.49100.002020-05-18 15:39:16
เขตฯ 125555100.00100.00100.002020-05-21 08:58:58
เขตฯ 13---
 847819    96.69      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>