ตัวชี้วัดที่ 011: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

97.76

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 97.76

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 01103103100.0098.0698.0691.2673.792020-10-20 10:13:22
เขตฯ 023838100.0086.84100.00100.00100.002020-10-20 10:05:50
เขตฯ 035454100.00100.00100.00100.00100.002020-10-20 10:05:48
เขตฯ 047070100.0094.29100.0091.4391.432020-10-20 10:12:57
เขตฯ 056262100.0067.74100.00100.00100.002020-10-20 10:06:08
เขตฯ 066969100.00100.00100.00100.00100.002020-10-20 10:04:44
เขตฯ 07776483.12100.0083.1283.1257.142020-10-20 10:13:17
เขตฯ 088787100.0088.5197.7072.4183.912022-03-08 15:28:30
เขตฯ 09888798.8681.8287.5095.4579.552020-10-20 10:13:02
เขตฯ 107070100.0090.00100.0032.8632.862020-10-20 10:13:08
เขตฯ 11746993.24100.0093.2482.4382.432023-02-15 15:25:45
เขตฯ 125555100.00100.00100.00100.00100.002020-10-20 10:06:32
เขตฯ 13---
 84782897.76      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-02-15 15:25:45
Update: ระนอง

by บุษกร

2022-03-08 15:28:30
Update: นครพนม

by จิรชาย

2020-10-20 10:13:28
Update: พังงา

by Sorada

2020-10-20 10:13:22
Update: เชียงราย

by Sorada

2020-10-20 10:13:17
Update: ร้อยเอ็ด

by Sorada

log