ตัวชี้วัดที่ 007: ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan

Map

ร้อยละ

79.42

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 79.42

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0115,86719,17872.2582.7482.742020-04-09 10:41:08
เขตฯ 0211,71414,43873.6081.1381.132020-04-09 10:42:14
เขตฯ 039,05014,35657.6175.6663.042020-04-09 10:42:09
เขตฯ 0413,16516,53272.7179.6379.632020-04-09 10:33:03
เขตฯ 0510,35313,47080.6676.8676.862020-04-09 10:42:55
เขตฯ 068,95412,74651.1270.2570.252020-04-09 10:35:00
เขตฯ 0732,00341,70269.2876.7476.742020-04-09 10:34:44
เขตฯ 0820,44023,90278.2585.5285.522020-04-09 10:48:00
เขตฯ 0927,90334,74781.5880.3080.302020-04-09 10:33:50
เขตฯ 1038,43045,15578.0385.1185.112020-04-09 10:40:12
เขตฯ 119,03011,08868.5181.4481.442020-04-09 10:47:12
เขตฯ 126,9419,35468.2574.2074.202020-04-09 10:47:54
เขตฯ 13---
 203,850256,668    79.42      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan (ตำบล)

B = จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>