ตัวชี้วัดที่ 007: ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan

Map

ร้อยละ

89.54

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.54

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0116,38619,06372.2582.7484.9185.9685.962020-10-19 15:04:39
เขตฯ 0213,11814,70873.6081.1388.7689.1989.192020-10-19 15:04:39
เขตฯ 0310,66811,19757.6175.6694.1895.2895.282020-10-19 15:04:39
เขตฯ 0411,10712,75672.7179.6385.4387.0787.072020-10-19 15:04:38
เขตฯ 059,90111,09080.6676.8689.5989.2889.282020-10-19 15:04:39
เขตฯ 069,72311,10851.1270.2587.5387.5387.532020-10-19 15:04:38
เขตฯ 0739,52344,60769.2876.7487.2688.6088.602020-10-19 15:04:39
เขตฯ 0823,32425,69178.2585.5288.1790.7990.792020-10-19 15:04:39
เขตฯ 0934,45238,27181.5880.3089.3590.0290.022020-10-19 15:04:39
เขตฯ 1043,65447,65078.0385.1189.6291.6191.612020-10-19 15:04:39
เขตฯ 119,28710,27168.5181.4489.0890.4290.422020-10-19 15:04:39
เขตฯ 128,57710,15368.2574.2080.2484.4884.482020-10-19 15:04:39
เขตฯ 13---
 229,720256,565    89.54      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan (ตำบล)

B = จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>