ตัวชี้วัดที่ 007: ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan

Map

ร้อยละ

89.54

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.54

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0116,38619,06385.9672.2582.7484.9185.962020-10-19 15:04:39
เขตฯ 0213,11814,70889.1973.6081.1388.7689.192020-10-19 15:04:39
เขตฯ 0310,66811,19795.2857.6175.6694.1895.282020-10-19 15:04:39
เขตฯ 0411,10712,75687.0772.7179.6385.4387.072020-10-19 15:04:38
เขตฯ 059,90111,09089.2880.6676.8689.5989.282020-10-19 15:04:39
เขตฯ 069,72311,10887.5351.1270.2587.5387.532020-10-19 15:04:38
เขตฯ 0739,52344,60788.6069.2876.7487.2688.602020-10-19 15:04:39
เขตฯ 0823,32425,69190.7978.2585.5288.1790.792020-10-19 15:04:39
เขตฯ 0934,45238,27190.0281.5880.3089.3590.022020-10-19 15:04:39
เขตฯ 1043,65447,65091.6178.0385.1189.6291.612020-10-19 15:04:39
เขตฯ 119,28710,27190.4268.5181.4489.0890.422020-10-19 15:04:39
เขตฯ 128,57710,15384.4868.2574.2080.2484.482020-10-19 15:04:39
เขตฯ 13---
 229,720256,56589.54      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan (ตำบล)

B = จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:39
Update: อุบลราชธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:39
Update: ยโสธร

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:39
Update: ชัยภูมิ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:39
Update: อำนาจเจริญ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:39
Update: หนองบัวลำภู

by ทรงพล

log