ตัวชี้วัดที่ 005: ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

62.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 66.00 - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 62.79

จำนวนที่ผ่าน

2 15.38%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 84.62%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2563 09:48)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01222,943381,75458.4758.4058.402020-05-26 09:48:24
เขตฯ 02153,230249,30761.4261.4661.462020-05-26 09:48:28
เขตฯ 03148,422257,31657.9057.6857.682020-05-26 09:48:28
เขตฯ 04217,805356,56260.9361.0861.082020-05-26 09:48:07
เขตฯ 05310,261507,04761.1261.1961.192020-05-26 09:48:33
เขตฯ 06362,293550,16565.8165.8565.852020-05-26 09:48:08
เขตฯ 07355,714497,36971.5471.5271.522020-05-26 09:48:18
เขตฯ 08279,561453,55961.7861.6461.642020-05-26 09:48:42
เขตฯ 09434,828712,04061.1461.0761.072020-05-26 09:48:12
เขตฯ 10220,839327,79367.3467.3767.372020-05-26 09:48:19
เขตฯ 11290,870450,80664.4564.5264.522020-05-26 09:48:37
เขตฯ 12271,480461,26158.7458.8658.862020-05-26 09:48:41
เขตฯ 13---
 3,268,2465,204,979  62.79      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 66
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>