ตัวชี้วัดที่ 005: ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

61.97

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 66.00 - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 61.97

จำนวนที่ผ่าน

2 15.38%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 84.62%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กุมภาพันธ์ 2563 02:31)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01205,809353,92758.1558.152020-02-26 14:32:14
เขตฯ 02140,447231,91560.5660.562020-02-26 14:32:19
เขตฯ 03134,699234,86757.3557.352020-02-26 14:32:19
เขตฯ 04199,008327,73460.7260.722020-02-26 14:31:58
เขตฯ 05288,900478,34260.4060.402020-02-26 14:32:23
เขตฯ 06327,116509,25164.2364.232020-02-26 14:31:59
เขตฯ 07316,635456,21269.4169.412020-02-26 14:32:07
เขตฯ 08254,068414,70861.2661.2661.262020-02-26 14:32:31
เขตฯ 09405,143669,27760.5360.532020-02-26 14:32:00
เขตฯ 10201,878303,94866.4266.422020-02-26 14:32:09
เขตฯ 11271,704426,58963.6963.692020-02-26 14:32:27
เขตฯ 12253,248432,21258.5958.592020-02-26 14:32:31
เขตฯ 13---
 2,998,6554,838,982  61.97      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 66
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>