ตัวชี้วัดที่ 005: ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

64.28

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 66.00 - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 64.28

จำนวนที่ผ่าน

3 23.08%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 76.92%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:03)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01370,455624,82558.7659.2959.292020-10-26 10:03:48
เขตฯ 02250,032399,52462.1162.5862.582020-10-26 10:03:51
เขตฯ 03244,793411,32858.6559.5159.512020-10-26 10:03:50
เขตฯ 04330,398540,12461.6661.1761.172020-10-26 10:03:39
เขตฯ 05534,578852,09462.4662.7462.742020-10-26 10:03:53
เขตฯ 06539,367817,06366.2866.0166.012020-10-26 10:03:39
เขตฯ 07559,547760,70672.4873.5673.562020-10-26 10:03:44
เขตฯ 08430,236668,61863.1664.3564.352020-10-26 10:03:57
เขตฯ 09683,5631,058,96961.4764.5564.552020-10-26 10:03:41
เขตฯ 10364,026528,60168.3668.8768.872020-10-26 10:03:45
เขตฯ 11472,085722,63365.1765.3365.332020-10-26 10:03:55
เขตฯ 12440,277735,54859.3359.8659.862020-10-26 10:03:57
เขตฯ 13---
 5,219,3578,120,033  64.28      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 66
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>