ตัวชี้วัดที่ 012: ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

100.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 35.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100.22

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 35.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 01414470113.5330.6867.15113.532020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0226821479.858.9658.9679.852020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0326425897.7351.1460.9897.732020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0443343099.3124.2548.5099.312020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0539134287.4723.2741.4387.472020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0632422770.0636.7349.6970.062020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07354652184.1866.38116.38184.182020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08442447101.134.0763.35101.132020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0962353786.2023.9248.8086.202020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1041340999.0319.3784.0299.032020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1132830492.6815.5557.3292.682020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1225122589.6435.8653.3989.642020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 4,5054,515100.22      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ตำบล)

B = จำนวนตำบลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล Long Term Care (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by รัชนี

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ADMIN

log