ตัวชี้วัดที่ 029.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

85.12

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 85.12

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011007769.0085.0077.0077.0077.002020-10-19 15:03:48
เขตฯ 02474163.8382.9887.2387.2387.232020-10-19 15:03:48
เขตฯ 03544957.4190.7492.5990.7490.742020-10-19 15:03:48
เขตฯ 04716171.8385.9287.3285.9285.922020-10-19 15:03:47
เขตฯ 05665765.1584.8586.3686.3686.362020-10-19 15:03:48
เขตฯ 06736465.7589.0486.3087.6787.672020-10-19 15:03:47
เขตฯ 07777142.8693.5190.9192.2192.212020-10-19 15:03:48
เขตฯ 08887777.2792.0590.9187.5087.502020-10-19 15:03:48
เขตฯ 09898261.8089.8987.6492.1392.132020-10-19 15:03:47
เขตฯ 10715764.7997.1880.2880.2880.282020-10-19 15:03:48
เขตฯ 11806191.25100.0078.7576.2576.252020-10-19 15:03:48
เขตฯ 12786485.9094.8788.4682.0582.052020-10-19 15:03:48
เขตฯ 13---
 894761    85.12      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 1 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= RDU ขั้นที่ 1 80%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:48
Update: กาฬสินธุ์

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:48
Update: สกลนคร

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:48
Update: นครพนม

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:48
Update: มุกดาหาร

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:48
Update: เชียงใหม่

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log