ตัวชี้วัดที่ 022.2: ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

91.06

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 55.00 >= 60.00 >= 65.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 91.06

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 55.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 65.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0179079098.20100.0087.32100.00100.002020-10-19 15:03:50
เขตฯ 0215415470.6786.0566.67100.00100.002020-10-19 15:03:50
เขตฯ 0382880.000.00100.0093.1893.182020-10-19 15:03:50
เขตฯ 0432734567.8668.1890.3594.7894.782020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0536242384.9388.5758.0985.5885.582020-10-19 15:03:50
เขตฯ 0632032093.7195.6587.62100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0711016572.3472.3466.6766.6766.672020-10-19 15:03:50
เขตฯ 0816421458.1258.1273.7176.6476.642020-10-19 15:03:50
เขตฯ 099811026.1526.1589.0989.0989.092020-10-19 15:03:50
เขตฯ 1013113195.2895.5078.24100.00100.002020-10-19 15:03:50
เขตฯ 1173188272.7399.7487.8382.8882.882020-10-19 15:03:50
เขตฯ 1226227029.1261.9696.5697.0497.042020-10-19 15:03:50
เขตฯ 1368573899.5299.5278.6692.8292.822020-10-19 15:03:50
 4,2164,630    91.06      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 และได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 65
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:50
Update: สุรินทร์

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:50
Update: ศรีสะเกษ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:50
Update: อุบลราชธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:50
Update: ยโสธร

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:50
Update: ชัยภูมิ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log