ตัวชี้วัดที่ 022.1: ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012792792020-02-24 10:54:21
เขตฯ 021131132020-02-24 10:54:21
เขตฯ 031021022020-02-24 10:54:21
เขตฯ 041611612020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0599992020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06270270100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 071151152020-02-24 10:54:21
เขตฯ 081511512020-02-24 10:54:21
เขตฯ 091951952020-02-24 10:54:21
เขตฯ 101031032020-02-24 10:54:21
เขตฯ 111771772020-02-24 10:54:21
เขตฯ 121071072020-02-24 10:54:21
เขตฯ 135195192020-02-24 10:54:21
 2,3912,391    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนคลินิกเอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (แห่ง)

B = จำนวนคลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอตั้งใหม่ทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย = สถานพยาบาลเอกชน (รายใหม่) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ธานี มูลประดับ

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ธานี มูลประดับ

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ธานี มูลประดับ

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ธานี มูลประดับ

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ธานี มูลประดับ

log