ตัวชี้วัดที่ 083.1: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)FilesLast update
เขตฯ 0144,88711,310582020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0225,3557,525152020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0322,1876,134352020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0438,06111,329182020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0536,41111,537082020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0640,78710,818380.000.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0735,9979,737242020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0835,31010,656172020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0944,39314,007042020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1028,9528,050152020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1125,7697,964072020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1228,9829,027172020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13-----
 407,091118,09418760.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทุกสาเหตุ (คน)

B = จำนวนผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ (คน)

C = จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตาย (Ill Defined น้อยกว่าร้อยละ 25) (จังหวัด)

D = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (C/D)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่า 25%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ADMIN

log