ตัวชี้วัดที่ 029.3: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

88.89

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.00 >= 0.00 >= 40.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 88.89

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 0.00)Q2 (>= 0.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01111090.9190.9190.912020-10-19 15:03:45
เขตฯ 027642.8685.7185.712020-10-19 15:03:45
เขตฯ 035460.0080.0080.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 04121191.6775.0091.672020-10-19 15:03:45
เขตฯ 05151593.33100.00100.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 0614642.8642.8642.862020-10-19 15:03:45
เขตฯ 0766100.00100.00100.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 089988.89100.00100.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 0999100.00100.00100.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 108787.5087.5087.502020-10-19 15:03:45
เขตฯ 11111190.91100.00100.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 121010100.00100.00100.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 13---
 117104    88.89      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่ดำเนินกิจกรรม AMR ตามที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:45
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:45
Update: นนทบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:45
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:45
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:45
Update: อ่างทอง

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log