ตัวชี้วัดที่ 063.2: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01852020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02532020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03542020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04852020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05852020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0687100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07432020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08772020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09442020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10542020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11762020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12752020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 7658    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ชิตชนินทร์ นิยมไทย

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ชิตชนินทร์ นิยมไทย

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ชิตชนินทร์ นิยมไทย

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ชิตชนินทร์ นิยมไทย

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ชิตชนินทร์ นิยมไทย

log