ตัวชี้วัดที่ 064.2: ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

91.92

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 74.25 >= 76.30 >= 78.36 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 91.92

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 74.25)Q2 (>= 76.30)Q3 (>= 78.36)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01866766.2868.6075.5877.9177.912020-10-19 15:03:51
เขตฯ 02397782.0584.6284.62197.44197.442020-10-19 15:03:51
เขตฯ 03423685.7185.7183.3385.7185.712020-10-19 15:03:51
เขตฯ 04584470.6977.5977.5975.8675.862020-10-19 15:03:51
เขตฯ 05504478.0084.0086.0088.0088.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 06554881.8281.8285.4587.2787.272020-10-19 15:03:51
เขตฯ 07585794.8398.2898.2898.2898.282020-10-19 15:03:51
เขตฯ 08746082.4385.1483.7881.0881.082020-10-19 15:03:51
เขตฯ 09776987.0187.0187.0189.6189.612020-10-19 15:03:51
เขตฯ 10625480.6580.6583.8787.1087.102020-10-19 15:03:51
เขตฯ 11625087.1085.4887.1080.6580.652020-10-19 15:03:51
เขตฯ 12676594.0395.5295.5297.0197.012020-10-19 15:03:51
เขตฯ 13-02020-10-19 15:03:51
 730671    91.92      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการ รับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 730 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:51
Update: นครนายก

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:51
Update: สระแก้ว

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:51
Update: นครราชสีมา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:51
Update: บุรีรัมย์

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:51
Update: สุรินทร์

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log