ตัวชี้วัดที่ 064.1: ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์,กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

98.17

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 98.18 >= 99.39 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.17

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 98.18)Q2 (>= 99.39)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011717100.00100.00100.0094.12100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0277100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0366100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 041919100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 051616100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 06191789.4789.4794.7489.4789.472020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0788100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 08131392.31100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:52
เขตฯ 0998100.00100.0088.8977.7888.892020-10-19 15:03:51
เขตฯ 101010100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 11131392.3184.62100.00100.00100.002020-10-19 15:03:52
เขตฯ 121414100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:52
เขตฯ 131313100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:52
 164161    98.17      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จำนวน 164 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:52
Update: ชุมพร

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:52
Update: สงขลา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:52
Update: สตูล

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:52
Update: ตรัง

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:52
Update: พัทลุง

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log