ตัวชี้วัดที่ 080.1: ระดับความสำเร็จของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ระดับความสำเร็จ

0/5.00

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ระดับความสำเร็จ 0/5.00

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 01-----
เขตฯ 02-----
เขตฯ 03-----
เขตฯ 04----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05-----
เขตฯ 06-----
เขตฯ 07-----
เขตฯ 08-----
เขตฯ 09-----
เขตฯ 10-----
เขตฯ 11-----
เขตฯ 12-----
เขตฯ 13-----
 0000    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = คะแนนกลุ่ม 1 (คะแนน)

B = คะแนนกลุ่ม 2 (คะแนน)

C = คะแนนกลุ่ม 3 (คะแนน)

D = คะแนนกลุ่ม 4 (คะแนน)

สูตรคำนวณ (A+B+C+D)/4
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log