ตัวชี้วัดที่ 020.3: ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

92.82

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 90.00 - >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.82

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 011616100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 021212100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 031010100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04171989.4789.472020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05232688.4688.462020-02-24 10:54:21
เขตฯ 061414100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07151788.2488.242020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08141687.5087.502020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09212295.4595.452020-02-24 10:54:21
เขตฯ 104580.0080.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 116785.7185.712020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1291090.0090.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1377100.00100.002020-02-24 10:54:21
 16818192.82    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: ลพบุรี

by นิธิวดี

2020-02-24 10:54:21
Update: สระบุรี

by นิธิวดี

2020-02-24 10:54:21
Update: ชลบุรี

by นิธิวดี

2020-02-24 10:54:21
Update: ระยอง

by นิธิวดี

2020-02-24 10:54:21
Update: จันทบุรี

by นิธิวดี

log