ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

2 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0111100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02-02020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03-02020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04-02020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05-02020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0611100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07-02020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08-02020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09-02020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10-02020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11-02020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12-02020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 22100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพ/โรงพยาบาลที่มีการจัดตั้งทีม Capture the fracture (เขต)

B = จำนวนเขตสุขภาพทั้งหมด (เขต)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:47:11
Update: สุรินทร์

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: บุรีรัมย์

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: นครราชสีมา

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: สระแก้ว

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: นครนายก

by ทรงพล

log