ตัวชี้วัดที่ 036: อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

34.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 30.00 < 30.00 < 30.00 < 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 34.79

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 30.00)Q2 (< 30.00)Q3 (< 30.00)Q4 (< 30.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012,459377178,76438.5238.8437.1336.2436.242020-02-24 10:47:11
เขตฯ 021,356101204,26634.1935.0434.6334.6034.602020-02-24 10:47:11
เขตฯ 031,732151194,93237.2638.0637.2837.5337.532020-02-24 10:47:11
เขตฯ 042,2306544,64552.2251.8950.3149.1749.172020-02-24 10:47:11
เขตฯ 052,31681275,53345.8145.9144.3644.1544.152020-02-24 10:47:11
เขตฯ 062,124101025,83834.3138.2138.1938.1338.132020-02-24 10:47:11
เขตฯ 071,428471,2708,86730.4031.8431.0730.4330.432020-02-24 10:47:11
เขตฯ 081,393429208,56627.4727.8627.8027.0027.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 092,5218754010,10630.2030.2230.4130.2930.292020-02-24 10:47:11
เขตฯ 101,376267247,24733.4932.2729.9828.9828.982020-02-24 10:47:11
เขตฯ 111,646132214,28941.2843.6244.2743.5343.532020-02-24 10:47:11
เขตฯ 121,263212724,63231.3334.4633.7533.1433.142020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13-----
 21,8443225,18677,685    34.79      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) หรือจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวม ผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น (คน)

C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น (คน)

D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวม ผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

สูตรคำนวณ (A+C)/DX100
เกณฑ์เป้าหมาย < น้อยกว่าร้อยละ 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log