ตัวชี้วัดที่ 026.1: ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

26.71

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 40.00 >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 26.71

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 40.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01280,79159,63721.2421.242020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02172,94861,43435.5235.522020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03154,01349,97332.4532.452020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04245,59066,34227.0127.012020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05264,82679,59330.0530.052020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06246,65579,25232.1332.132020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07283,84256,59019.9419.942020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08353,31067,99919.2519.252020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09297,46890,07330.2830.282020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10205,87960,10729.2029.202020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11179,01753,18929.7129.712020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12171,47538,68322.5622.562020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 2,855,814762,872    26.71      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาล อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log