ตัวชี้วัดที่ 023.3: ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีดำเนินการกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

39.21

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00 >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 39.21

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01109438.2612.8422.0239.4539.452020-10-19 15:03:44
เขตฯ 0248228.3310.4237.5045.8345.832020-10-19 15:03:44
เขตฯ 03562410.7125.0042.8642.8642.862020-10-19 15:03:44
เขตฯ 04792710.1312.6634.1834.1834.182020-10-19 15:03:44
เขตฯ 05682813.2422.0633.8241.1841.182020-10-19 15:03:44
เขตฯ 06792513.9220.2526.5831.6531.652020-10-19 15:03:44
เขตฯ 07813418.5223.4634.5741.9841.982020-10-19 15:03:44
เขตฯ 08933111.8316.1325.8133.3333.332020-10-19 15:03:44
เขตฯ 09914713.1920.8843.9651.6551.652020-10-19 15:03:44
เขตฯ 1074236.7616.2227.0331.0831.082020-10-19 15:03:44
เขตฯ 1184463.574.765.9554.7654.762020-10-19 15:03:44
เขตฯ 12832316.8716.8719.2827.7127.712020-10-19 15:03:44
เขตฯ 1314321.4321.4321.4321.4321.432020-10-19 15:03:44
 959376    39.21      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 20 4.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:44
Update: นนทบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:44
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:44
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:44
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:44
Update: อ่างทอง

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log