ตัวชี้วัดที่ 023.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 95.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 95.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110926404391.74100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 02480262295.83100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 035612202494.64125.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 047920322798.7398.73100.00100.00100.002020-10-19 15:03:48
เขตฯ 056810302897.0698.53100.00100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 067918362593.6797.4798.73100.00100.002020-10-19 15:03:48
เขตฯ 0781212634100.00100.0098.77100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 089224373198.91105.43100.00100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 099111334787.9195.6097.80100.00100.002020-10-19 15:03:48
เขตฯ 107420312391.8990.54100.00100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 11847314686.9095.2495.24100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 128325352387.9592.7798.80100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 1314110392.8692.86100.00100.00100.002020-10-19 15:03:49
 958195387376    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B+C)/D) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 20 4.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:49
Update: เลย

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:49
Update: หนองคาย

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:49
Update: มหาสารคาม

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:49
Update: ร้อยเอ็ด

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:49
Update: กาฬสินธุ์

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log