ตัวชี้วัดที่ 019.2: อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

26.93

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 10.00 >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 26.93

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)FilesLast update
เขตฯ 01141,04031,36722.2422.242020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0271,45915,11721.1521.152020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0347,62712,23725.6925.692020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0452,11211,16121.4221.422020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0556,99113,12423.0323.032020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0662,30211,20017.9817.982020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0756,23228,77951.1851.182020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0867,78022,16032.6932.692020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09120,74540,17333.2733.272020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1054,08422,24341.1341.132020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1170,96814,15719.9519.952020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1287,57217,64620.1520.152020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 888,912239,36426.93      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log