ตัวชี้วัดที่ 019.1: อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

1.99

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 2.40 <= 2.40 <= 2.40 <= 2.40
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 1.99

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 2.40)Q2 (<= 2.40)Q3 (<= 2.40)Q4 (<= 2.40)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01179,1014,1472.322.322020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02135,7762,5641.891.892020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0390,5351,5781.741.742020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0491,3202,1232.322.322020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05146,5393,0552.082.082020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06124,1092,9622.392.392020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07138,2272,8512.062.062020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08195,7423,3741.721.722020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09141,9602,8812.032.032020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10112,8432,3282.062.062020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11127,4832,2651.781.782020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12173,8122,8361.631.632020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 1,657,44732,964    1.99      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วย เบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM ไม่เกินร้อยละ 2.40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log