ตัวชี้วัดที่ 053: จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

76.92

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - = 100.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 76.92

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (= 100.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0111100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0211100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0311100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04010.000.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0511100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0622100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0711100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0811100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09010.000.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1011100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11010.000.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1211100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 1013 76.92      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีผลการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดเป้าหมายที่ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองสมุรไพร (13 จังหวัด) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย = 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สระบุรี

by กรุณา ทศพล

2020-02-24 10:54:21
Update: จันทบุรี

by กรุณา ทศพล

2020-02-24 10:54:21
Update: ปราจีนบุรี

by กรุณา ทศพล

2020-02-24 10:54:21
Update: สุรินทร์

by กรุณา ทศพล

2020-02-24 10:54:21
Update: อำนาจเจริญ

by กรุณา ทศพล

log