ตัวชี้วัดที่ 047: ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

65.37

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 5.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 65.37

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01957275.7952.6375.792020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0225936.0036.0036.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03482654.1747.9254.172020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04504386.0034.0086.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05452964.4460.0064.442020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06603456.6725.0056.672020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07541220.379.2622.222020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08716669.0135.2192.962020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09846375.0075.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10644051.5645.3162.502020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11733649.329.5949.322020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12504070.0054.0080.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 719470  65.37      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ดำเนินงานการดูแลระยะกลาง (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:47:11
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: นนทบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: อ่างทอง

by เมตตา ธีระนิธิ

log