ตัวชี้วัดที่ 092: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

11.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 12.00 <= 10.00 <= 8.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 11.11

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 12.00)Q3 (<= 10.00)Q4 (<= 8.00)FilesLast update
เขตฯ 01102112020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0247122020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0354112020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0471202020-02-24 10:54:21
เขตฯ 056652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0673711.1111.112020-02-24 10:54:21
เขตฯ 077702020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0888222020-02-24 10:54:21
เขตฯ 098912020-02-24 10:54:21
เขตฯ 107132020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1180192020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1278122020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 89612311.11     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (หน่วยบริการ)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (หน่วยบริการ)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกินร้อยละ 8
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชัยนาท

by รมิดา

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: จันทบุรี

by ชนวีร์

log