ตัวชี้วัดที่ 091: ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อรายประชากร (Health Expenditure percapita)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

บาท

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - -
Chart

ผลงานรวม

บาท 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตFilesLast update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (บาท)

B = รายงานจำนวนประชากรกลางปี (คน)

สูตรคำนวณ A/B
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log