ตัวชี้วัดที่ 073: ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

52.51

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 52.51

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 25.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0615729952.5152.512021-09-09 16:01:02
เขตฯ 07002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13--2020-02-24 10:54:21
 157299 52.51      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ (ผลงาน)

B = จำนวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพทั้งหมดที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ (ผลงาน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:01:02
Update: ชลบุรี

by จุฬาพร กระเทศ

2020-02-24 10:54:21
Update: ขอนแก่น

by จุฬาพร กระเทศ

2020-02-24 10:54:21
Update: ราชบุรี

by จุฬาพร กระเทศ

2020-02-24 10:54:21
Update: สระบุรี

by จุฬาพร กระเทศ

2020-02-24 10:54:21
Update: พิษณุโลก

by จุฬาพร กระเทศ

log