ตัวชี้วัดที่ 071: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00 >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0112,93363,2542020-02-24 10:54:21
เขตฯ 025,90538,2112020-02-24 10:54:21
เขตฯ 033,29714,0232020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0410,52592,7352020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0512,92724,0672020-02-24 10:54:21
เขตฯ 069,34946,5722020-02-24 10:54:21
เขตฯ 077,7886,1932020-02-24 10:54:21
เขตฯ 087,01011,9922020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0910,87815,9092020-02-24 10:54:21
เขตฯ 106,55534,4872020-02-24 10:54:21
เขตฯ 119,54437,6892020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1210,43341,8422020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 107,144426,974           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by สุวภัทร อภิญญานนท์

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by สุวภัทร อภิญญานนท์

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by สุวภัทร อภิญญานนท์

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by สุวภัทร อภิญญานนท์

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by สุวภัทร อภิญญานนท์

log