ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

60.53

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00 >= 25.00 >= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 60.53

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 25.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110,8192,0697887.5087.5087.5087.5087.502020-10-19 15:03:50
เขตฯ 026,3081,5223560.0060.0060.0060.0060.002020-10-19 15:03:50
เขตฯ 035,6051,2123560.0060.0060.0060.0060.002020-10-19 15:03:50
เขตฯ 049,5052,5403812.5037.5037.5037.5037.502020-10-19 15:03:50
เขตฯ 059,0692,5083850.0037.5025.0037.5037.502020-10-19 15:03:50
เขตฯ 0610,1902,4416887.5062.5075.0075.0075.002020-10-19 15:03:50
เขตฯ 079,0611,8244475.0075.00100.00100.00100.002020-10-19 15:03:50
เขตฯ 088,6902,0864742.8642.8642.8657.1457.142020-10-19 15:03:50
เขตฯ 0911,1372,8581425.0025.0050.0025.0025.002020-10-19 15:03:50
เขตฯ 107,3391,5984580.0080.00100.0080.0080.002020-10-19 15:03:50
เขตฯ 116,3591,7753728.5742.8614.2942.8642.862020-10-19 15:03:50
เขตฯ 127,0661,6135757.1457.1471.4371.4371.432020-10-19 15:03:50
เขตฯ 13-----
 101,14824,0464676    60.53      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนการตายทุกสาเหตุ (คน)

B = จำนวนการตายไม่ทราบสาเหตุ (คน)

C = จำนวนจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (จังหวัด)

D = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว้น กทม.) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (C/D)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่า 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:50
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:50
Update: นนทบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:50
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:50
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:50
Update: อ่างทอง

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log