ตัวชี้วัดที่ 060: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

95.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.00 >= 80.00 >= 90.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 95.45

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 0.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0121121166.8298.10100.00100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 02999837.3794.9598.9998.992020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0311310985.8470.8096.4696.462020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0414914551.0191.2897.3297.322020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0513613622.0697.79100.00100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0615011664.0066.0077.3377.332021-09-09 16:01:03
เขตฯ 0715815433.5484.8197.4797.472020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0818217250.5584.0794.5194.512020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0918117342.5472.3895.5895.582020-10-19 15:03:51
เขตฯ 1014614674.6697.95100.00100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 1116115822.3658.3998.1498.142020-10-19 15:03:51
เขตฯ 1216214632.7256.7990.1290.122020-10-19 15:03:51
เขตฯ 13-02020-10-19 15:03:51
 1,8481,764    95.45      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี) (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน) (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:01:03
Update: ชลบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:51
Update: เชียงใหม่

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:51
Update: พิษณุโลก

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:51
Update: นครสวรรค์

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:51
Update: สระบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log