ตัวชี้วัดที่ 060: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

95.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.00 >= 80.00 >= 90.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 95.45

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 0.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 01211211100.0066.8298.10100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 02999898.9937.3794.9598.992020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0311310996.4685.8470.8096.462020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0414914597.3251.0191.2897.322020-10-19 15:03:51
เขตฯ 05136136100.0022.0697.79100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0615011677.3364.0066.0077.332021-09-09 16:01:03
เขตฯ 0715815497.4733.5484.8197.472020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0818217294.5150.5584.0794.512020-10-19 15:03:51
เขตฯ 0918117395.5842.5472.3895.582020-10-19 15:03:51
เขตฯ 10146146100.0074.6697.95100.002020-10-19 15:03:51
เขตฯ 1116115898.1422.3658.3998.142020-10-19 15:03:51
เขตฯ 1216214690.1232.7256.7990.122020-10-19 15:03:51
เขตฯ 13-02020-10-19 15:03:51
 1,8481,76495.45      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี) (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน) (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:01:03
Update: ชลบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:03:51
Update: เชียงใหม่

by ทรงพล

2020-10-19 15:03:51
Update: พิษณุโลก

by ทรงพล

2020-10-19 15:03:51
Update: นครสวรรค์

by ทรงพล

2020-10-19 15:03:51
Update: สระบุรี

by ทรงพล

log