ตัวชี้วัดที่ 055: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

66.42

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 >= 85.00 -
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 66.42

จำนวนที่ผ่าน

11 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 0111,3095,72650.6350.632020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02850850100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 048,0026,05075.6175.612020-02-24 10:54:21
เขตฯ 055,4474,87689.5289.522020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0617,92011,47164.0164.012021-09-09 16:01:04
เขตฯ 0784031036.9036.902020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0820415274.5174.512020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0918,89613,69372.4772.472020-02-24 10:54:21
เขตฯ 106,6594,61769.3369.332020-02-24 10:54:21
เขตฯ 115,7723,23956.1256.122020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1215,2749,56962.6562.652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13--2020-02-24 10:54:21
 91,17360,55366.42    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในปีที่วัดผล (คน)

B = จำนวนบุคลากรเป้าหมายที่กำหนด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:01:04
Update: ชลบุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: เชียงใหม่

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: พิษณุโลก

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: สระบุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ราชบุรี

by ADMIN

log