ตัวชี้วัดที่ 079: จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

10

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 10

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 10.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-0.00-
เขตฯ 02-0.00-
เขตฯ 03-0.00-
เขตฯ 041010.0010.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05-0.00-
เขตฯ 06-0.00-
เขตฯ 07-0.00-
เขตฯ 08-0.00-
เขตฯ 09-0.00-
เขตฯ 10-0.00-
เขตฯ 11-0.00-
เขตฯ 12-0.00-
เขตฯ 13-0.00-
 10 10.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด 10 เรื่องต่อปี (งานวิจัย)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 10 เรื่อง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by กรุณา ทศพล

log