ตัวชี้วัดที่ 080: ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

33.78

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 20.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 33.78

จำนวนที่ผ่าน

5 71.43%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 28.57%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)FilesLast update
ราชบุรี422,625,4252,322,840,06518.1923.2018.192020-02-24 10:47:11
กาญจนบุรี002020-02-24 10:47:11
สุพรรณบุรี171,414,507771,218,83022.2314.8122.232020-02-24 10:47:11
นครปฐม262,625,123958,893,05327.3927.5527.392020-02-24 10:47:11
สมุทรสาคร287,317,256711,762,01140.3743.2640.372020-02-24 10:47:11
สมุทรสงคราม119,946,41325,695,776466.79466.792020-02-24 10:47:11
เพชรบุรี72,478,697400,013,26818.1218.1218.122020-02-24 10:47:11
ประจวบคีรีขันธ์437,086,23959,788,438731.05731.052020-02-24 10:47:11
 1,773,493,6595,250,211,44133.78    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: จันทบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ตราด

by ชนวีร์

log