ตัวชี้วัดที่ 080: ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

41.09

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 41.09

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)FilesLast update
เขตฯ 011,339,698,6995,104,690,42226.2425.7326.242020-02-24 10:47:11
เขตฯ 021,145,841,6493,076,999,41437.2439.7437.242020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03915,246,7862,807,257,21732.6036.3932.602020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04825,764,7132,368,383,72334.8742.0034.872020-02-24 10:47:11
เขตฯ 051,773,493,6595,250,211,44133.7829.9933.782020-02-24 10:47:11
เขตฯ 061,775,617,8764,797,486,96937.0120.9237.012020-02-24 10:47:11
เขตฯ 071,073,171,4491,261,176,33285.0972.2585.092020-02-24 10:47:11
เขตฯ 081,591,365,2743,576,848,38644.4939.9744.492020-02-24 10:47:11
เขตฯ 091,651,299,0535,920,633,07027.8926.9727.892020-02-24 10:47:11
เขตฯ 102,637,219,1541,669,032,759158.0125.02158.012020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11636,003,6661,820,070,39534.9431.4734.942020-02-24 10:47:11
เขตฯ 121,159,004,6182,559,942,90045.2740.6445.272020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 16,523,726,59540,212,733,02941.09    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: จันทบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ตราด

by ชนวีร์

log