ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

71.68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 52.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 71.68

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 52.00)FilesLast update
เขตฯ 0120,15715,511076.9576.952020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0212,9178,866068.6468.642020-02-24 10:47:11
เขตฯ 039,7477,213074.0074.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0419,78913,573068.5968.592020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0517,41911,395065.4265.422020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0632,00223,366073.0173.012020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0731,83025,249079.3279.322020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0821,50116,844078.3478.342020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0927,12719,325071.2471.242020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1029,65023,535079.3879.382020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1121,51513,326061.9461.942020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1221,95812,192055.5255.522020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13----
 265,612190,395071.68   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) (คน)

B = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน (คน)

C = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการตรวจ (คน)

สูตรคำนวณ (A+B)/C X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 52
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log