ตัวชี้วัดที่ 050: อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

2.04

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 12.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 2.04

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 12.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0159127,9082.122.122020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0297526,8313.633.632020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0344911,6403.863.862020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0442434,2931.241.242020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0562322,7442.742.742020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0667023,6222.842.842020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0741630,7521.351.352020-02-24 10:47:11
เขตฯ 081,04282,0111.271.272020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0938922,2671.751.752020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1033811,9212.842.842020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1139213,9612.812.812020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1247325,1451.881.882020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 6,782333,095 2.04      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง (คน)

B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 12
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log