ตัวชี้วัดที่ 043: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

60.46

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 66.00 >= 66.00 >= 66.00 >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 60.46

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 66.00)Q2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0142,12224,92359.1759.172020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0226,08715,67960.1060.102020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0325,36815,95262.8862.882020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0429,80518,47661.9961.992020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0533,99421,17862.3062.302020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0626,11015,35758.8258.822020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0734,97821,81562.3762.372020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0836,48820,89257.2657.262020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0932,79819,84360.5060.502020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1030,89618,39459.5459.542020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1121,27513,05461.3661.362020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1220,23712,17360.1560.152020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 360,158217,736    60.46      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66.00
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log