ตัวชี้วัดที่ 039: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

27.66

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 27.00 <= 27.00 <= 27.00 <= 27.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 27.66

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 27.00)Q2 (<= 27.00)Q3 (<= 27.00)Q4 (<= 27.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,7305,572,6258.0915.9023.7231.0431.042020-10-19 15:03:46
เขตฯ 029963,412,5056.2813.9021.1729.1929.192020-10-19 15:03:46
เขตฯ 038862,999,6327.7114.8022.0729.5429.542020-10-19 15:03:46
เขตฯ 042,0525,286,20310.3920.0329.6638.8238.822020-10-19 15:03:45
เขตฯ 051,7485,149,4019.1818.1225.5633.9533.952020-10-19 15:03:46
เขตฯ 061,8825,974,4617.9615.3223.6231.5031.502020-10-19 15:03:45
เขตฯ 079955,065,8165.4710.6015.0019.6419.642020-10-19 15:03:45
เขตฯ 089795,534,9164.479.0513.5017.6917.692020-10-19 15:03:46
เขตฯ 091,4306,766,5195.3210.5116.0821.1321.132020-10-19 15:03:45
เขตฯ 109734,602,5705.4410.7115.8621.1421.142020-10-19 15:03:46
เขตฯ 111,3794,408,9467.8315.9223.7731.2831.282020-10-19 15:03:46
เขตฯ 121,4654,924,2398.0016.0422.6229.7529.752020-10-19 15:03:46
เขตฯ 13---
 16,51559,697,833    27.66      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(รหัส ICD-10 =I20-I25) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 27 ต่อแสนประชากร
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:46
Update: สกลนคร

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:46
Update: นครพนม

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:46
Update: มุกดาหาร

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:46
Update: เชียงใหม่

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:46
Update: ลำพูน

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log